Link vào bong88

  • Link vào bong88: là để nói những những liên kết (địa chỉ website) vào trang bong88.com, bong88 thì có 1, nhưng link vào bong88 thì có rất nhiều, đó là do người dùng sử dụng nhiều thiết bị khác nhau gồm điện thoại (Iphone, Ipad, Samsung, Nokia,...) hoặc các thiết bị di động khác hoặc vào bong88 bằng máy tính (PC) hoặc laptop. Hoặc cũng có thể vì lý do tại một thời điểm có nhiều người dùng cùng vaobong88 bằng 1 link bong88 làm cho máy chủ của link vào bong88 đó bị quá tải. Vì tất cả những lý do trên nên bong88.com cung cấp những địa chỉ vào bong88 bằng điện thoại riêng, địa chỉ vào bong88 bằng máy tính và laptop riêng. 

Cách vào bong88 

Cách vào bong88 là cách sử dụng những link vào bong88 tương ứng cho tài khoản và thiết bị bạn đang sử dụng để vào bong88

  • Cách vào bong88 cho thành viên sử dụng điện thoại: là sử dụng địa chỉ link vào bong88 bằng điện thoại kết hợp với tên truy cập và mật khẩu tài khoản thành viên để đăng nhập vào bong88.
  • Cách vào bong88 cho thành viên sử dụng máy tính: là sử dụng địa chỉ link vào bong88 bằng máy tính kết hợp với tên truy cập và mật khẩu tài khoản thành viên để đăng nhập vào bong88.
  • Cách vào bong88 cho đại lý sử dụng điện thoại: là sử dụng địa chỉ vào bong88 trên điện thoại kết hợp với tên truy cập cập và mật khẩu đại lý để đăng nhập bong88.
  • Cách vào bong88 cho đại lý sử dụng máy tính: là sử dụng địa chỉ vào bong88 trên máy tinh kết hợp với tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập bong88.

 

Bảng địa chỉ vào bong88 dành cho thành viên (link màu đỏ không bị chặn bởi nhà mạng)

THÀNH VIÊN
Máy tính Điện thoại
bong88.com smart.bong88
bong88.net smart.bookie88.net
88bong.com m.88cado.com
88bong.net smart.88bong.net
88cado.com smart.88bong.com
bong8899.com m.bong8899.com

Lưu ý: các thành viên đăng ký tài khoản bong88 nên sử dụng những link vào bong88 từ website hoặc từ tin nhắn điện thoại của Bong88 gửi cho các bạn để đăng nhập vào bong88 và tuyệt đối không nên sử dụng những đường link bong88 khác.

 

Vào bong88 bằng máy tính
Vào bong88 bằng máy tính (trang chủ)

Bong88.com
Vào bong88 trên máy tinh sau khi đăng nhập trang chủ  

vao bong88 bang dien thoai
Vào bong88 bằng điện thoại (giao diện trang chủ và đăng nhập bong88)

vao bong88
Vào bong88 trên điện thoại (đăng nhập thành công vào bong88 và vào mục thể thao bong88)

link vao bong88
Vào bong88 (giao diện cược bong88)